Vinvestor.co.th

เป็นการรวมตัวของเหล่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ

ซึ่งได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เพื่อต้องการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

และขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถให้กับวงการนายหน้าของไทย