บริษัท วินเวสเตอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

– พัฒนา Platform “Vinvestor” โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงานนายหน้าฯ

– นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับฝากขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด

– ให้ความรู้ในการทำอาชีพนายหน้าฯแก่บุคคลทั่วไป

– ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์