ทุกคอร์สกลั่นกรองมา
จากประสบการณ์จริงของผู้สอน

โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ
เรียนแล้วสามารถทำเงินได้จริง เท่านั้น

คอร์สนายหน้าเงินล้าน

ค่าเรียน 1,299 บาท

คอร์สนายหน้าสายดำ

ค่าเรียน 1,299 บาท

นายหน้าขายที่ดิน

ค่าเรียน 1,299 บาท