ปัจจัยที่ทำให้เราขายทรัพย์ได้ มี 2 ปัจจัย

1) ทำเล

2) ราคา

อะไรสำคัญกว่ากัน?

ทำเล ถ้าคุณเลือกผิด เปลี่ยนไม่ได้

แต่ราคา ยิ่งนาน เจ้าของยิ่งลดราคา เพราะอยากขาย

ดังนั้น ผมฟันธงเลยครับ

ถ้าจะรับทรัพย์ ให้ดูทำเลให้ดีว่า ทำเลดี มีสภาพคล่องหรือไม่

ถ้าทำเลแย่ อย่ารับเลยครับ

ยกเว้น ถ้าราคาถูกมากจริงๆ ถึงจะรับครับ