เครดิตบูโรก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้ของคนแต่ละคน พูดง่ายๆคือ เป็นข้อมูลไว้เช็คพฤติกรรมการใช้และการชำระสินเชื่อของคุณ ถ้าติดเครดิตบูโร แสดงว่าประวัติการชำระเงินเราไม่ผ่านเกณท์ กู้ไม่ได้

แต่ๆ อย่าพึ่งเศร้าไป เพราะมีอยู่ธนาคารหนึ่งที่ให้คนติดบูโร กู้ได้จ้า….
.
นั่นก็คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเอง กรณีที่1 ถ้าติดเครดิตบูโร ไปปิดหนี้ซะจ้า แล้วรอสัก 3-6เดือนค่อยยื่นกู้ใหม่ กรณีที่ 2 ถ้าติดบูโรกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เอง อันนี้เหนื่อย คุณต้องปิดหนี้แล้วต้องรออีก 3 ปี