ประเด็นร้อน ที่ดิน ภบท.5 มันคืออะไร ซื้อขายได้ไหม????
ผ่างๆๆๆ ประเด็นนี้ร้อนมาก ณ.ชั่วโมงนี้ ใครไม่เคยได้ยินคำว่า ภบท.5 เรียกว่า เชย
เพราะออกสื่อกันทู้กวัน

วันนี้ยาวหน่อย แต่อ่านเถอะ ความรู้ทั้งนั้น เชื่อเจ๊

🗣ภบท.5 คือ???
– เอกสารการเสียภาษีบำรุงท้องที่ หรือที่เรียก ภาษีดอกหญ้า นั่นเอง ซึ่งไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิครอบครอง เพราะที่ดินก็ยังคงเป็นของรัฐอยู่ ปัจจุบันยกเลิกให้เก็บภาษีชนิดนี้แล้ว เพราะปัญหาคือ ส่วนมากเป็นที่ป่าสงวน บุกรุกป่าทั้งน้านนนน

🗣ซื้อขายกันได้หรือไม่???
– การซื้อขายที่ดิน ภ.บ.ท. 5 จะเป็นเพียงการโอนสิทธิการครอบครองจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ทำให้บุคคลใดมีกรรมสิทธิในที่ดินนั้นขึ้นมาเลย กรณีนี้ทำได้โดยการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่จากชื่อของผู้ขายเป็นชื่อของผู้ซื้อ ที่ อบต. โดยเจ้าพนักงาน อบต. จะลงชื่อเป็นพยานรับทราบ ซึ่งในการซื้อขายจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีในการโอนใด ๆ ทั้งสิ้น

🗣การซื้อที่ดิน ภ.บ.ท. 5 มีความเสี่ยงไหม??
* มีแน่นอนจ้า *
– เป็นความเสี่ยงที่ที่ดินอาจจะเป็นที่ดินที่บุคคลอื่นครอบครองอยู่แล้ว ที่ดินซึ่งเป็นที่สาธารณะ ที่ป่าสงวน ป่าชายเลนหรืออุทยานแห่งชาติ รวมไปถึงที่ดินในเขตทหาร ซึ่งผู้ถือเอกสาร ภ.บ.ท. 5 นั้นไม่ได้ทำให้มีสิทธิที่จะคัดค้านการยึดที่ดินคืนจากรัฐได้ อืมมม คือรัฐยึดคืนได้นะจ้ะ…

– ถ้าจะซื้อ ก็ควรตรวจสอบกับกรมป่าไม้และกรมทหาร ว่าเป็นที่ป่าไม้หรือที่ทหารหรือไม่? และตรวจสอบกับกรมที่ดิน ว่าที่ดินเป็นที่ของบุคคลอื่นที่ถือกรรมสิทธิอยู่หรือไม่ ก็จะลดความเสี่ยงลงได้บ้าง ข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจสอบคือพิกัดและระวางของที่ดินซึ่งระบุอยู่บน ภ.บ.ท. 5 นั่นเอง

-การซื้อที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ยังมีความเสี่ยงเรื่องขนาดที่ดินที่จะได้รับ อาจคลาดเคลื่อนจากที่ระบุไว้ในเอกสาร เนื่องจากเอกสาร ภ.บ.ท. 5 จะระบุเนื้อที่โดยประมาณ ไม่ได้เป็นการรังวัดหรือคำนวณเนื้อที่ตามหลักการของกรมที่ดิน ดังนั้นหากมีการรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดินในอนาคตปริมาณเนื้อที่อาจจะลดลงจากที่ระบุใน ภ.บ.ท. 5 ได้

🗣ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 สามารถขอออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่ ??
– ได้ หากรัฐบาลมีประกาศเรียกให้ผู้ครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 นำมาออกเอกสารสิทธิที่ดิน โดย ภ.บ.ท. 5 จะเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการออกเอกสารสิทธิ **ซึ่งมีเงื่อนไขว่าที่ดิน ภ.บ.ท. 5 นั้นต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตที่ดินของป่าไม้ ทหาร หรือกรรมสิทธิของบุคคลอื่น
– ผู้ซื้อสามารถให้ผู้ขายยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพิสูจน์สิทธิว่าที่ดินดังกล่าวจะสามารถออกเอกสารสิทธิได้จริงเมื่อรัฐบาลมีประกาศเรียก โดยตรวจสอบได้กับสำนักงานที่ดินในท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ค่า

🗣ปลูกสร้างบ้านหรืออาคารบนที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ได้หรือไม่???
– ได้ ผู้ครอบครองที่ดินสามารถปลูกบ้าน หรือสร้างอาคารบนที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ได้ โดยยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่อ อบต. แล้วจึงนำใบอนุญาตก่อสร้างที่ อบต. ออกให้ไปขอบ้านเลขที่จากผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นนำเลขที่บ้านไปขอออกทะเบียนบ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอ เมื่อมีทะเบียนบ้านแล้วสามารถติดต่อขอใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์ได้ต่อไป

🗣จำนองสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ได้หรือไม่???
ได้ค่ะ > อาคาร โรงเรือน บนที่ดิน ภ.บ.ท. 5 นั้นจำนองได้ แต่ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของอาคารโรงเรือนนั้นด้วยค่ะ
ถ้าอ่านมาถึงบรรทัดนี้ เจ๊มั่นใจเลยว่า พวกเราจะมียันต์กันโดนหลอกกันบ้างหล่ะ ถ้าใครเอาภบท.5 มาขายให้ อย่าลืมเช็คๆๆตามที่บอกข้างต้น แล้วต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะจ้ะ ก็ขอให้ผู้กล้าโชคดีกันทุกท่านนะคะ😉

รักนะ ❤️❤️ จุ๊บจุ๊บ💋💋
ชอบกด Like ใช่กด share ให้เจ๊ด้วยน้า

#vinvestorนายหน้าอสังหา #รู้เรื่องอสังหาง่ายๆสไตล์เจ๊นก

ติดตามความรู้ดีๆเรื่องนายหน้าได้ที่

FB: https://www.facebook.com/vinvestor.page/

Youtube: vinvestor channel

#ให้งานAgentเป็นเรื่องง๊าย!!ง่าย..